http://karelia-zs.ru/o_zakonodatelnom_sobranii/frakcii/edinaya_rossiya/o_frakcii/

О фракции